თელეთის მეფრინველეობის ფაბრიკა შპს რემი+ 2007 წელს დაარსდა. მისი საქმიანობა მეხორცული, ბროილერის, ჯიშის ქათმის გაზრდაა.

ფაბრიკა დაახლოებით 40 ჰექტარის მიწის ნაკვეთზეა განლაგებული. აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდებარეობს 11 საფრინველე, ინკუბატორი, საკვები საამქრო და ბოინი (რაც მოიცავს სამაცივრე დანადგარებსა და შოკის აპარატის).